Nevíte co s vaším odpadem? Platíte vysoké poplatky za odvoz a likvidaci odpadů?

RecyPortal je stále rozvíjející projekt, který si klade za cíl, stát se jedním z klíčových partnerů v komunikaci a dosahování skutečné recyklace a opětovného využití odpadů. Místo kde můžete Váš odpad nabízet nebo naopak poptávat. Odpady už nejsou takovou zátěží, jak tomu bylo v dávných letech. Jak roste spotřeba lidstva, tak rostou i odpady, ale také roste poptávka po surovinách. Dnes lze recyklovat a dále využívat mnoho odpadů. Moderní zpracovatelské technologie jsou stále více zdokonalovány. Tedy co bylo tabu před lety, dnes dávno neplatí.

Stále se, ale setkáváme s tím, že za využitelný odpad zbytečně platíme, jako by se musel odborně a nákladně likvidovat. Dnes již firmy pomalu přicházejí na to, že když budou odpady třídit a sami hledat další jeho využití, ušetří nemalé prostředky.

Obchod s odpadem je celosvětový byznys.

Každý odpad má svou cenu. Nejžádanějšími jsou odpady z technologického procesu, tedy výrobní, kde odpadají ve větší míře náklady na přetřídění. Takový odpad se dá recyklovat a opětovně využít přímo v dané výrobě nebo nabídnout zpracovatelské společnosti, která má technologii na úpravu a recyklaci odpadů.

RecyPortal, jako služba bude aktivně podporovat opětovné využití a recyklaci odpadů v průmyslu a komunální sféře, nabízet informace a služby, které povedou k úspoře času. Nabízet kvalitní zdroje v oblasti nakládání s odpady a druhotnými surovinami. Cílem je dosáhnout rozvoje v informatice o nových technologiích v oblasti recyklace, využití odpadu, energetického využití odpadů nebo jiného využití a to s ohledem na životní prostředí a ekonomiku.

To je jeden z našich důležitých mostů, který pro původce odpadu, recyklační společnosti a odpadové firmy, bude kombinovat přehledný systém s uživatelsky přívětivým rozhraním.

RecyPortal je koncipován jako On-line tržiště s odpady, druhotnými surovinami, informační portál s nabídkami služeb a nových technologií v oblasti odpadového hospodářství a její politiky. Účelem je zvýšení ziskovosti firem v oblasti recyklace a využití odpadů a snížení zbytečné ukládaní odpadů na skládku.

Autor: ASRVO RECYCLING

Komentáře

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím zadejte svůj komentář!
Prosím zde zadejte své jméno