Domů Autoři Příspěvky od inODPADY

inODPADY

inODPADY
552 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Alternativní nezávislé zpravodajství z oblasti odpadového hospodářství na jednom místě. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace a druhotných surovin.
Slovenská odborná veřejnost vážně diskutuje nad smysluplností dalších dotací do odpadového hospodářství. Ve vyhlášené anketě odborníků jednoznačně vítězí názor, aby evropské peníze šly na skutečné priority a nedeformovaly tržní prostředí ve fungujících sektorech v míře jako doposud. Česká asociace odpadového hospodářství přináší polemiku k tomuto tématu ze Slovenska. Anketa: Mala by vláda ďalej dotovať investície do infraštruktúry odpadového hospodárstva? Odborníkov v oblasti...
Podle hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Je stále stále v pohybu přes hranice EU, který se dále předává k využití nebo odstranění. To platí pro přepravu odpadů mezi zeměmi EU, ale  také prodej odpadu, který končí mimo EU.  Stále přísnější a harmonizovaná politika nakládání s odpady zemí EU vede k vývozu odpadního materiálu jinam než v Evropě. Zatímco obchod nebezpečného...
Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci o nově zpracované Praktické příručce pro přeshraniční přepravu odpadů, ve které je možné najít informace k související legislativě a také informace k tomu, na co se při kontrolách zaměřují dozorové orgány a jakým způsobem vyhodnocují zjištěný stav. Příručka by tak měla přispět mimo jiné i jako prevetivní materiál k tomu, aby k porušování...
V odpadech se skrývá množství využitelné energie, avšak spalování odpadů podléhá přísným předpisům, a navíc je u veřejnosti nepopulární. Itálie, která dokázala stanovit kvalitativní kritéria pro výrobu paliv z odpadů, nám může v tomto ohledu ukázat novou cestu. Oznámením číslo 2012/480/I notifikovala Itálie Evropské komisi návrh svého vnitrostátního nařízení, které blíže upravuje výrobu paliv z odpadů. V souladu s navrhovaným...
Spalovna v každém kraji. Plán, který prosazovaly poslední vlády a který měla zaplatit Evropská unie ze svých fondů. S takovými záměry se Česká republika bude muset rozloučit, protože Evropská komise Česku vzkázala, že nové české spalovny se z evropských peněz financovat nebudou. a evropské peníze si tak bude muset počkat spalovna 
v Chotíkově u Plzně, která se už staví a má stát asi tři miliardy...
Protikorupční policie na základě trestního oznámení vyšetřuje okolnosti týkající se miliardových zakázek na svoz odpadu v Praze a snahu města o akvizici Pražských služeb za stovky milionů. Detektivové Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) si vyžádali podklady týkající se rozhodnutí pražské rady z roku 2012 a začátku roku 2013, zjistila ČTK z dopisu adresovanému na magistrát. Podle informací ČTK...
ČAOH přináší aktuální informace o trhu s komunálními odpady za rok 2013 v Německu, v nedávné době publikované časopisem EUWID Recyklace a nakládání s odpady. EUWID informaci zpracoval v rámci svého každoročního celorepublikového průzkumu trhu, který se vztahoval k problematice získávání energie z odpadů (WTE) a mechanicko-biologické úpravy (MBT, MBÚ). Klid před bouří Podle článku došlo v roce 2013 v Německu k posílení...
Je pravdou, že na MŽP v posledním období probíhaly a probíhají pracovní skupiny i k problematice legislativy elektroodpadů. Složení aktuálních pracovních skupin však bylo mediálně z mnoha stran kritizováno jako značně nevyvážené. K účasti nebyli ani po opakovaných snahách a mediální kritice stávajícího složení skupin pozváni zástupci některých klíčových partnerů pro odbornou diskuzi, jako odpadářské asociace, jejichž členové fyzicky...
Čím déle jsou bankovky v oběhu, tím více na nich ulpívají různé nečistoty. Od určitého znečištění se papírové peníze stahují z oběhu, skartují a místo nich se vydají nové. Proces je to velmi nákladný a vzniká při něm velké množství odpadu. Ročně prý na světě vzniká kolem 150 tisíc tun odpadu v podobě vyřazených bankovek. Běžná bankovka je v oběhu...
Češi své staré mobilní telefony nevyhazují, ale zastrčí do šuplíku a zapomenou na ně. V horším případě je vyhodí do popelnice. Přitom nerecyklované telefony v českých domácnostech ukrývají podle odhadů až stovky kilogramů drahých kovů, jako jsou zlato, stříbro nebo platina. Zatímco klasickou těžbou zlata se dnes z jedné tuny horniny získá průměrně jeden až tři gramy zlata, tuna mobilních...

Recyklace

Reklama

Legislativa

Nové návrhy odpadové legislativy, včetně změnového zákona, neobsahují žádné doprovodné nástroje pro podporu skutečné...

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích "Naše připomínky k nově vznikající odpadové legislativě rozhodně nejsou...

Jak podpořit odpadový byznys, aby se pustil do cirkulární ekonomiky a místo skládek recykloval…

Redakce týdeníku Ekonom položila v době finalizace prací na novém zákonu o odpadech dotazy Petru Havelkovi z České asociace odpadového hospodářství. Skládkovat po roce...

Vezu odpad k recyklaci, ale ve skutečnosti je to lukrativní byznys s nelegálním odpadem.

Nelegální odpady stále putují napříč Evropou. Většina těchto černých odpadků je materiálově nevyužitelná a nedají se recyklovat. Ve většině případů se takový náklad deklaruje...

Jak podpořit recyklaci odpadu a využití recyklovaných výrobků

Redakce časopisu Pro města a obce položila několik velmi aktuálních otázek k tématu přípravy legislativy odpadového hospodářství v ČR v návaznosti na přijetí nových...

Klíčovou věcí pro recyklaci je spíše reálnost dlouhodobého prodeje finálních výrobků a možnost, aby...

Jeden známý starosta s oblibou a s úsměvem říká, že starosta se musí stát odborníkem na 1000 věcí okamžikem svého zvolení. Starostky a starostové skutečně nemají...